Pärmkopiering:

 

 

Vi kopierar era pärmar i både svartvitt och färg med register.

Vi kan även scanna in innehållet i pärmarna och arkivera på CD.

 

 

 

http://www.citykopia.se/bildbank/553_hemsidan_pÄrmkopiering.jpg